GRADOMO d.o.o.

PUNI NAZIV: GRADOMO d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, turizam i promet
ADRESA: 22000 Krapanj, Oslobođenja 3
OIB: 89382693907
DJELATNOST: Nespecijalizirana trgovina na veliko